Jump to content
Αναζήτηση σε
  • More options...
Βρείτε αποτελέσματα που ...
Εύρεση αποτελεσμάτων στα ...
Καλώς ορίσατε! Eπισκέπτης!

Ελάτε μαζί μας τώρα για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά μας. Μόλις εγγραφείτε και συνδεθείτε, θα μπορείτε να δημιουργήσετε θέματα, να απαντήσετε σε υπάρχοντα θέματα, και πολλά άλλα. Είναι επίσης γρήγορη και εντελώς δωρεάν, έτσι τι περιμένεις;

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία για την ΔΩΡΕΑ καλωδίου οπτικών ινών

spaan

167 εμφανίσεις

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία CENTRAL για την ΔΩΡΕΑ καλωδίου οπτικών ινών

39920007_706551833014089_7031359172952195072_n.thumb.jpg.bca35239fb353c4e3f1dc8e7c2eeee81.jpg

Η CENTRAL στην αρχική της μορφή ιδρύθηκε το 1970 , με σκόπο την κατασκευή τηλεφωνικών συσκευών & εξαρτημάτων. Η εταιρεία ακολούθησε μια επιτυχημένη εξελικτική πορεία , η εμπειρία και τεχνογνωσία που απέκτησε, την οδήγησαν σε συνεχή βελτίωση της ποιότητας, διεύρυνση του φάσματος των δραστηριοτήτων και των προϊόντων. Σταδιακά απέκτησε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό, ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις , τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, με σκοπό την παρακολούθηση και προσαρμογή στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς.
Το 1993 πέτυχε την αναγνώριση της από το Υπουργείο Βιομηχανίας (Α/Α 8094/93) με τον χαρακτηρισμό της ως μονάδας Παραγωγής Τηλεπικοινωνιακού Εξοπλισμού «Προηγμένης Τεχνολογίας».
Το 1998 εξελίxθηκε σε ανώνυμη εταιρεία με το διακριτικό τίτλο CENTRAL Α.Ε.Β.Ε.
Το 1999 πιστοποιείται κατά ISO 9001 (design, production sales and imports of telecommunications equipment). Η πιστοποίηση που χορηγήθηκε στην εταιρεία θεωρείται αφ' ενός σαν επιβράβευση της σωστής δεοντολογίας που ακολουθεί στην εξυπηρέτηση των πελατών και αφ' ετέρου, ως απόδειξη για την συνεχή προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης των ήδη πιστοποιημένων διαδικασιών της που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχει.
To 2004 επεκτείνονται οι δραστηριότητες της με τη δημιουργία μιας νέας μονάδας με υπερσύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας για την κατασκευή οπτικών υλικώνμε σκοπό την διάθεση τους στο εξωτερικό αλλά και στην Ελλάδα.
To 2009 πιστοποιείται κατά ISO 14001 Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποδεικνύοντας την ενεργή συμμετοχή της στην πράσινη ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος , με πάντα βασισμένες στα πρότυπα διαδικασίες.
Η εταιρεία σήμερα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς κατασκευαστές και εισαγωγείς υλικών προοριζομένων για χρήση σε όλη την έκταση του Συνδρομητικού Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου καθώς και για τα δίκτυα Δομημένης Καλωδίωσης (voice-data-optic).

Στην ιδιωτική αγορά, εφοδιάζει εξουσιοδοτημένα καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού, εταιρείες τηλεπικοινωνιών / πληροφορικής σ' όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και ορισμένες χώρες του εξωτερικού. Η εταιρεία είναι επίσημος προμηθευτής του ΟΤΕ με συνεχή παρουσία από το 1992 έως και σήμερα.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Kατασκευάζει και εισάγει υλικά δικτύων Δομημένης Καλωδίωσης (CAT5E-6-6A), Οπτικές Ίνες - εξαρτήματα, Καμπίνες - Racks 19" & Παρελκόμενα, Κατανεμητές - εξαρτήματα σύνδεσης IDC τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Προστατευτικά Υπέρτασης - Αντικεραυνικά και Τερματικά Υλικά Συνδρομητικού Τηλ. Δικτύου.

Για τον εμπορικό τομέα επέλεξε πιστοποιημένα προϊόντα από επώνυμες κατασκευαστικές εταιρείες του εξωτερικού . 

Παράλληλα έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, έτσι ώστε να αντιμετωπίζονται με επιτυχία, ακόμη και οι πιο ιδιαίτερες απαιτήσεις Δικτυακών Συστημάτων.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαθέτει μια ευέλικτη οργανωτική δομή, μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η αποτελεσματική της λειτουργία και η ικανότητα της για άμεση προσαρμογή στις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η δραστηριότητα της εταιρείας υλοποιείται μέσα από τη λειτουργία 9 Επιχειρηματικών Τμημάτων.

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

TMHMA ΑΠΟΘΗΚΗΣ -ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση της εταιρείας, αισθανόμαστε ότι η μεγαλύτερη εγγύηση της ανοδικής πορείας της είναι η υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες της, ο δυναμισμός και το όραμα που έχει εμπνεύσει στο προσωπικό της.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η CENTRAL με γνώμονα τη συνέπεια και υπευθυνότητα έναντι των συνεργατών της, διαθέτει ειδικό ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ πελατών για παροχή πάσης φύσεως πληροφοριών όπως: επιλογή καταλλήλων προϊόντων & υποβολή οικονομικών-τεχνικών προσφορών για συγκεκριμένα έργα, καθορισμό προδιαγραφών και βοήθεια στη σύνταξη μελετών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Η εταιρεία μας για τους εξειδικευμένους εγκαταστάτες δικτύων, χορηγεί βεβαίωση "Αναγνωρισμένου Εγκαταστάτη"
(Προϊόντων CENTRAL)

ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΣΕ CD

Η CENTRAL έχει εκδόσει μέσω του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών αναλυτικό τεχνικό Εγχειρίδιο σε CD το οποίο (διανέμεταιΔωρεάν) στους συνεργάτες της με θέμα: 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ το οποίο χωρίζεται σε τρείς ενότητες:
  • Δίκτυα Δομημένης Καλωδίωσης (CAT5E - CAT6 - Οπτικές Ίνες)
  • Αντικεραυνική προστασία
  • Κατανεμητές και εξαρτήματα IDC τηλεπικοινωνιακών δικτύων
Η κύρια σκέψη που μας οδήγησε στην σύνταξη του είναι η επιθυμία να δώσουμε μέσα από τις σελίδες του τις τεχνικές πληροφορίες και εφαρμογές που είναι απαραίτητες για την σωστή εγκατάσταση &επιλογή των Προϊόντων. Πιστεύουμε να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα σε όλους όσους ασχολούνται με τον εκσυγχρονισμό ή συντήρηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες Διεθνείς Προδιαγραφές, διαθέτουν πιστοποιητικά καταλληλότητας από Διεθνή Εργαστήρια Δοκιμών, φέρουν όπου αυτό απαιτείται σήμα CE, ανακύκλωσης, RoHs compliant, Εγγύηση - Service. 

• Kαλύπτονται με Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001 και 
   Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001

Τα υλικά δομημένης καλωδίωσης (Σειράς CENTRAL) καλύπτονται από 25ετή εγγύηση καλής λειτουργίας
• Η παρούσα αφορά τα κύρια υλικά που συνθέτουν τις βασικές διαδρομές συνδέσεων "Basic Links" (patch panels, πρίζες, καλώδια δικτύου) με την προυπόθεση:  
α) τα εν' λόγω υλικά να είναι της εταιρείας μας 
β) να τηρούνται οι κανόνες εγκαταστάσης που προβλέπονται από 
     τις ισχύουσες προδιαγραφές 
γ) η τοποθέτηση να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο 
     εγκαταστάτη

Η CENTRAL έχει χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Βιομηχανίας(Α/Α 8094/93) ως μονάδα παραγωγής τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού "Προηγμένης Τεχνολογίας" και ως Ελληνικήκατασκευαστική εταιρεία , είναι η μοναδική η οποία διαθέτει πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τα προιόντα Δομημένης Καλωδίωσης από τους: Διεθνείς φορείς πιστοποίησης Underwriters Laboratories Inc.ul.gif , Third Party Testing (3P)  και από το Ε.Μ.Π. (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο) τμήμα/Dept : laboratory of microwave and fiber optics

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

button1.png.78e964761dd9289fcd02cb8410c36764.pngbutton2.png.ceb35ea3b2fea4f3cf1013097ec5713a.pngbutton3.png.71186b47790094d0f2cf7d4eb9dcbd06.pngbutton4.png.c64b790c68dad9b66ff6c1b864593c57.pngbutton5.png.61a4954c5d1eb0be7d7cc09d989a77b6.pngbutton6.png.bebb63ccd5c015a48d5eb6c7b926354b.png

CENTRAL A.E.B.E
ΕΔΡΑ: Κω 8, Μεταμόρφωση Αττικής, Τ.Κ. 144 52 
Τηλ. Κέντρο: 210.28.55.470-2 Fax: 210.28.55.476 
e-mail: info@central-telecom.gr 
internet: www.central-telecom.gr
 


0 Σχόλια


Recommended Comments

Δεν υπάρχουν σχόλια προς εμφάνιση.

Eπισκέπτης
Προσθέστε ένα σχόλιο ...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...